ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
لیزر دیود در درمان هایپر پلازی های التهابی شایع مخاط دهان
از تاریخ 1396/06/25 لغایت 1399/02/31
دانشگاه علوم پزشکی همدان
انتخاب رنگ در رستوریشن های زیبایی و انتقال اطلاعات به لابراتوار
از تاریخ 1396/02/10 لغایت 1399/02/10
دانشگاه علوم پزشکی همدان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید